Lokal boligforening forventer million-besparelse ved fusion

Af Svend Erik Brodersen
journalist (DJ)

CHRISTIANSFELD: Tyrstrup Andels Boligforening af 1955, TAB, forventer, at en fusion med boligselskabet ALFABO i Kolding på den lange bane vil medføre en besparelse på mellem en og halvanden million kroner på årsbasis. Det oplyser den nyvalgte formand for foreningens hovedbestyrelsen, Hans Rohr.
Det siger han som kommentar til en artikel, vi bragte her i avisen i sidste uge, som fortalte om en foreslået fusion med boligselskabet ALFABO. Han fortæller også, at forslaget om fusion med ALFABO ikke kommer fra hovedbestyrelsen, men fra en gruppe medlemmer af boligforeningen, og at det blev fremlagt som et skriftligt forslag ved foreningens generalforsamling den 2. september, og at det samtidigt blev pålagt hovedbestyrelsen at følge op på mulighederne for en fusionsaftale med ALFABO.
– Der var mødt 130 stemmeberettigede frem til generalforsamlingen. 115 stemte for forslaget om mulig fusion, fortæller Hans Rohr.
Han afviser, at det forslag, som nu ligger klar til et samarbejde med ALFABO til behandling på en generalforsamling 1. december ikke betyder, at Tyrstrup Andelsboligforening af 1955
lukker og slukker, men blot at boligforeningen bliver en selvstændig afdeling under
ALFABO:
– Det hele handler primært om, at ALFABO overtager vores administrationsopgaver fra fi rmaet Dalbo i Aabenraa, som medlemmerne fi der er for dyrt et bekendtskab med en udgift
på omkring 100.000 kroner om måneden. Og undersøgelser viser også, at den opgave kan ALFABO gøre billigere, og at det betyder en besparelse i huslejerne. Vi forventer, at aftalen med ALFABO på den lange bane vil medføre en besparelse på et sted mellem én million og
halvanden million kroner om året, forklarer Hans Rohr.
Han afviser også rygter om, at fusionen med ALFABO betyder, at alle det lokale boligselskabs aktiver overføres til ALFABO:
– Det passer simpelthen ikke. Vi beholder alle vore aktiver lokalt i den nye afdeling under ALFABO, siger Hans Rohr.
Forslaget om fusion – eller samarbejde om man vil
– med ALFABO i Kolding, er dog så vidtgående, at vedtægterne kræver formentligt
to generalforsamlinger, før endelig vedtagelse er en realitet. Den første holdes den 1. december på Brødremenighedens Hotel i Christiansfeld, og der kræves, at mindst halvdelen af de medlemmerne er til stede, og at 2/3 af de afgivne stemmer er for forslaget. Hvis
dette ikke opnås, skal der endnu en generalforsamling
til. Og så kan forslaget vedtages ved almindeligt stemmeflertal.
På generalforsamlingen i TAB den 2. september blev den hidtidige formand for hovedbestyrelsen, Finn Hougaard, stemt ud af hovedbestyrelsen. Og det skete med omtrent samme flertal, som stemte for en fusion med ALFABO.

Se også