Afslået forsamlingshus forventede maksimum 100 til arrangementer

CHRISTIANSFELD: ”Vi forventer, at antallet af gæster maksimum vil være 100 personer, hvilket vil være til koncerter med stolerækkeopstilling, og der påregnes 5-10 koncerter om året med fuld stoleopsætning.

 

Laden på Brosbjergvej, som ejeren ønskede at benyytte til et forsamlingshus.

De fleste arrangementer vil være selskaber, bryllupper, fødselsdage med op til 50 gæster. Vi påregner endvidere en del andre arrangementer. Fx vinsmagninger og lignende med 10-20 gæster pr. gang. Vi forventer, at der højst vil være tale om samlet aktiviteter 20 – 30 dage om året”.

Således har ejeren af ”Brosbjerg” i Christiansfeld, ifølge sagsbehandlingen i kommunen, blandt andet begrundet sin ansøgning om at få lov til at indrette forsamlingsbygning i en ubrugt lade bygning ved sin gamle historiske gård fra 1827 på adressen Brosbjergvej 11.

Afslag fra kommunen
Men som omtalt i avisens udgave lige før jul, blev det til et afslag fra kommunen.
Kommunens Plan-, Bolig og Miljøudvalgs afslag er blandt andet begrundet med, at den historiske gård ”Brosbjerg” ikke ligger i et område, der i de lokale planer er udlagt til de ønskede formål. Og dertil kom, at var modtaget indsigelser fra flere naboer mod planerne, som de mente ville medføre uheldig øget trafikmængde på den smalle vej, og også medføre støj. Især fra koncerter i bygningen.
Endvidere har kommunen også begrundet sit afslag med, at den øverste myndighed i sådanne sager, Planklagenævnet, netop havde afslået en lignende ansøgning i Holbæk Kommune, selv om kommunen der i første omgang havde udstedt godkendelse. På denne baggrund mente man altså ikke, at overnævnte sag fra Christiansfeld havde nogen chance for gang på jord.
Ejeren af Brosbjerg orienterede videre, ifølge sagsbehandlingen, også kommunen om, at der var planer om, at Christiansfeld Skole eventuelt også kunne bruge bygningen som samlingssted og til undervisning, samt måske også bruge ejendommens tilhørende naturarealet i forbindelse med naturfag.
Sidstnævnte var dog kun fremsendt som orientering, og var derfor ikke medtaget i den fremsendte ansøgning, der udelukkende omfattede brugen af bygningen som forsamlingsbygning.
Ifølge BBR registeret er der tre bygninger på ejendommen Brosbjergvej 11: Et stuehus på 178 kvadratmeter, en stald på 220 kvadratmeter og omtalte lade på 160 kvadratmeter. Ejendommen drives ikke længere som landbrug og driftsbygningerne er således overflødiggjorte. Ejendommen ligger i landzone, men den støder direkte op til et område i byzone, der er udlagt til boliger i kommuneplanen. /bro

Se også