Lunderskovs kulturliv skal samles i et nyt multihus

Kultur og sport skal under samme tag i et nyt skitseprojekt for et multihus.

Fra brugermødet, hvor det nye skitseforslag blev præsenteret, drøftet og godt modtaget.(Foto: Kolding Kommune).

Af Svend Erik Brodersen
Journalist (DJ)

LUNDERSKOV: Lunderskov Hallen skal gøres til et stærkt mødested for alle borgere. Det er i hvert fald indholdet i et nyt skitseprojekt for en udvidelse og modernisering af byens nuværende idrætshal. Et projekt, som kommunen støtter med i omegnen af otte millioner kroner.

Det er bestyrelsen for den selvejende institution Lunderskov Hallen, som også står i spidsen for bestræbelserne på at skabe et multicenter i byen, der gennem langs tids forarbejde er kommet frem til de nye skitseforslag.
Det fremgår på nuværende tidspunkt, at den nye skitse indeholder en foyer, der skal fungere som opholdsrum og som ny ramme for Lunderskov Bibliotek.
Der lægges i denne forbindelse op til at skabe et stemningsfuldt lokale til ophold, afslapning, læsning, samtaler og oplevelse af kulturprodukter.
Fra foyeren skal der etableres store vinduer til den eksisterende hal, så man som forældre, venner, børn, søskende og bedsteforældre kan sidde behageligt og nyde en kop kaffe eller sodavand, mens der kigges på de aktiviteter, der udfoldes i hallen.
Endvidere arbejdes på forskellige scenarier for muligheder for inddeling af hallen, eller tilbygning af en sal, med henblik på at gøre hallen mere fleksibel og brugervenlig. Ligeledes er der planer om at etablere en springgrav.
Et samlet formål med projektet er at kombinere det frivilligt drevne aktivitetshus, som hallen i dag er, med det kulturtilbud som biblioteket er, og derved skabe et multicenter, som er relevant for et meget bredt udsnit af Lunderskovs borgere – uanset om de søger kultur, idræt, fællesskaber eller underholdning.
Brugere, som har været inddraget i drøftelserne omkring det nye projekt tæller idrætsforeningerne, Kongsbjergskolen, det brugerstyrede aktivitetshus, Lokalhistorisk Arkiv, Lunderskov Lokalråd og Kolding Bibliotekerne.
Skitseforslaget er også præsenteret på et samlet møde, hvor det blev positivt modtaget. Og undervejs er planerne for projektet blevet kordineret med Kolding Kommune.

Se også