Kan ende med ekspropriation hvis frivillighed ikke opnås

JORDRUP: Det lille vandværk i bebyggelsen, Knudsbøl nord ved Jordrup, er nu også, lige som flere andre vandværker rundt om i kommunen, røget i problemer med drikkevandsboringer på landbrugsarealer, som sprøjtes med pesticider.

Kolding Kommune har nemlig udført en risikovurdering af indvindingsboringerne til Knudsbøl Vandværk og konkluderet, at der er behov for en indsats for at beskytte nuværende og fremtidige drikkevandsinteresser mod fare for forurening fra erhvervsmæssig anvendelse af pesticider.
For at sikre Knudsbøl Vandværks drikkevand mod mulig forurening med pesticider er der brug for en beslutning i byrådet om ekspropriations hensigt med forbud om brug af pesticider inden for det der benævnes BNBO (boringsnære beskyttelsesområde) Og i Knudsbøl handler det om to boringer.
Det tilkendegives der for nu fra Kolding Kommune, at man agter at pålægge krav om pesticidfri drift på dele af matr.nr. 6f, 6p og 7b, Knudsbøl By, Jordrup, inden for det boringsnære beskyttelsesområde til Knudsbøl Vandværk, samt at der tilkendegive, hvis der ikke opnås en frivillige aftale om erstatning til ejeren af de berørte områder, driftstab påberåber kommunen sig retten at ekspropriere rettighederne til omtalte matrikler for at sikre grundvandet til Knudsbøl Vandværks kildeplads.

Knudsbøl Vandværk har en indvindingstilladelse på 34.000 m3 vand årligt, og indvindingen er fordelt ligeligt mellem de to boringer. Indvindingsboringerne ligger i åbent land, omgivet af marker, der dyrkes konventionelt med anvendelse af pesticider. /sebro

Se også