Skuffede borgere har meldt Koldings borgmester til politiet for svigt

Borgerne i Sjølund mener, at denne store oplagsplads af såsæd ved Danish Agri er årsagen til støv og støj.

Af Svend Erik Brodersen
journalist (DJ)

SJØLUND: En gruppe borgere og naboer til såsædsvirksomheden Danish Agro (Sjølund Mølle) er så skuffede over behandlingen af Kolding Kommune, at de nu har meldt borgmester Knud Erik Langhoff, C, til politiet for svigt.

De mener ikke, at kommunen undervejs i deres kamp mod støj og støv og vibrationer fra den store såsædsvirksomhed har overholdt de lovpligtige godkendelser, som loven kræver, og det gør de nu borgmesteren ansvarlig for som kommunens øverste chef.

Bettina Thomsen, talskvinde for de otte borgere og naboer til virksomheden, der står bag anmeldelsen, fortæller, at anmeldelsen af borgmesteren til politiet er afsendt den 21. marts, begrundet med, at kommunen ikke har overholdt gældende lokal- og kommuneplan, spildevandsbekendtgørelse, miljøbeskyttelseslov – og loven om naboret.

Betina Thomsen siger, at der lægger sig et lag af støv i området, som kommer fra læsseaktivitet fra en stor oplagsplads for såsæd.

– Vi er godt klar over, at i praksis er det folk i kommunens forvaltning, der skal udføre de lovpligtige krav, men det er borgmesterens ansvar, at det bliver gjort. Og det er ikke sket, siger Bettina Thomsen.

– Allerede i foråret 2022 gjorde vi både forvaltningen og borgmesteren skriftligt opmærksom på, at kommunen ikke overholdt sine pligter over for virksomheden, men vi blev bare pure afvist. Og nu er vi trætte af rende spidsrod mod kommunen, når vi har dokumentation for, at vi har ret, føjer Bettina Thomsen til.

Det er især vedvarende og tiltagende støj og støv og ødelæggende vibrationer fra virksomheden, der nu har fået dem til at gribe til politianmeldelse.

– Både Danish Agro og kommunen har i årevis hævdet, at virksomheden ikke er godkendelsespligtig, hvilket nu viser sig ikke at være korrekt, og man har hævdet, at man gør, hvad man kan for at mindste generne. Det tror vi ikke længere på. For sandheden er, at støjen og støvet bare bliver værre og værre, siger Bettina Thomsen.

Hun peger på, at der ud over støjen også lægger sig et lag af støv i området, som kommer fra læsseaktivitet fra en stor oplagsplads for såsæd, hvor hun også mener der opbevares ulovligt såsæd, som indeholder giftige bejdsemidler:

– Havde borgmester Knud Erik Langhoff og forvaltningen bare i foråret 2022 lyttet til os, om at lovliggøre de ulovlige forhold – eller bringe dem til ophør – i stedet for bare at afvise os, så havde vi, som naboer, været sparet for de voksende gener, og virksomheden måske for et tocifret millionbeløb til ombygninger, lyder det videre fra Bettina Thomsen – og hun bakkes i kampen mod støj, støv og vibrationer op af Martin Juhl og Jan Hansen, som også bor tæt ved virksomheden.

Tror på sin forvaltning

Borgmester Knud Erik Langhoff – jeg tror på, at det, min forvaltning udfører, er i orden.

– At jeg er meldt politiet, er nyt for mig. Jeg ved kun, at jeg er blevet truet med en anmeldelse, hvis jeg ikke straks sørgede for at få produktionen på virksomheden i Sjølund stoppet. Jeg har for længst overgivet sagen til min forvaltning, og jeg er sikker på, at man herfra har handlet og handler helt efter loven, lyder kommentarerne til kritikken fra borgmester Knud Erik Langhoff.

Han tilføjer:

– Men jeg også klar over, hvis der er gjort noget forkert i sagen, så er ansvaret mit.

– Naboerne mener ikke, at tilsynet og godkendelserne undervejs i sagen er udført i henhold til lovgivningen?

– Som sagt har jeg med god samvittighed overgivet sagen til vores forvaltning, lyder det videre fra Knud Erik Langhoff, som i øvrigt tager politianmeldelsen med sindsro:

– Nu må vi så vente at se på, hvad politiet mener om sagen. Mere har jeg ikke at sige, er ordene fra Knud Erik Langhoff.

Sagen rejses nu politisk

Molle Lykke Nielsen: – Det støjer og støver. Og jeg forstår godt borgernes reaktion.

Men sagen udvikler sig. Det lokale byrådsmedlem, Molle Lykke Nielsen (DF) fra Hejls, har forlangt den til politisk behandling:

– Det har jeg gjort, efter at jeg har besøgt området ved Danish Agro og ved selvsyn konstateret, at der hersker forhold omkring virksomheden, som naboerne bestemt ikke kan være tjente med. Det støjer og støver. Så det er helt forståeligt, at de reagerer, som de gør, og jeg forstår deres frustrationer. Og da det ikke hidtil er lykkedes for dem at få hjælp gennem systemet, mener jeg, at tiden er inde til at forsøge en politisk løsning på den efterhånden langvarige sag, siger Molle Lykke Nielsen.

– Jeg forventer, at sagen er på dagsordenen for det kommende udvalgsmøde den 12. april. Egentligt skulle den allerede have været på i marts, men på grund af manglende oplysninger fra forvaltningen måtte den udsættes her til april, fortæller Molle Lykke Nielsen.

Se også