Stor opbagning til nyt biogasanlæg ved Lunderskov

I øjeblikket er museumsfolk ved at sikre eventuelle historiske efterladenskaber på arealet ved Lunderskov – men om kort tid vil der skyde et stort biogasanlæg på stedet. ( Pressefoto)

LUNDERSKOV: Der er åbenbart stor opbakning fra landmænd bag et nyt stort kommende biogasanlæg, som skal laves få kilometer nord for Lunderskov

Interessen måles i den interesse der er for landmænd både for at blive leverandør til og andelshaver i det biogasanlæg. Anlægget ventes, ifølge initiativtagerne, færdigt allerede i 2025

Der er nu tilmeldt 136 andelshavere og leverandører til 3KNT-Bioenergi AMBA, som er leverandørforeningen til det kommende biogasanlæg. Det nye anlæg skal opføres på et areal der ligger vest for Esbjergmotorvejen og mellem Lunderskovvej, Rute 469 og Egholtvej.

– Fundamentet for sådan et projekt er leverandører og biomasse. Vi har knoklet for at få leverandørgrundlaget på plads, og jeg er stolt over, at opbakningen fra landmændene er så massiv. Der er tilmeldt 740.000 tons biomasse alene fra husdyrgødning. Hertil kommer yderligere biomasse fra afgrøder, halm mv. fra planteavlsleverandørerne.   Samlet vil det nye anlæg kunne komme til at omsætte op imod 1 mio. tons biomasse, hvilket vil gøre det til et af landets største biogasanlæg, lyder det fra mælkeproducent Thomas Johansen der er formand for leverandørforeningen.

Skal ejes af landmænd

Landmand  Niels Blem Sørensen fra Jordrup er aktiv blandt initiativtagerne til det nye biogasanlæg.

Leverandørandelsselskabet får, som noget nyt i forhold til biogasverdenen 30 andelshavere, som alene driver plantebrug. Anlægget bliver foruden leverandørselskabet 3KNT-Bioenergi AMBA ejet af Linkogas AMBA og Danish Agro AMBA.

– En ikke uvæsentlig del af gaspotentialet til biogas findes i halm og afgrøder, og der er ikke mindst et stort potentiale i halm. Der skal være plads til alle landmænd hos os, og jeg vil gerne understrege vigtigheden af, at biogasanlægget bliver landmandsejet, og at der sidder landmænd for bordenden. Her gælder andelstanken én mand én stemme, siger Thomas Johansen. Og han bakkes op af sin næstformand i leverandørselskabet, svineproducent Niels Blem Sørensen som selv driver et større landbrug ved Knudsbølvej i Jordrup, og som også er bestyrelsesformand for det nye projektselskab bag biogasanlægget.

Part i den grønne omstilling

De tre partnere bag biogasanlægget er alle andelsselskaber, og vi ser det som afgørende vigtigt, at det er andelshaverne og ikke den store kapital, som styrer. Landmanden skal involveres mest muligt, siger Niels Blem Sørensen, som påpeger vigtigheden af, at landbruget via biogasproduktion er part i den grønne omstilling.

– Biogas er et middel på vejen mod at reducere brugen af fossilt brændstof. Landbruget skal gribe chancen for her at kunne tage aktivt del i den grønne omstilling, og det skal være NU! Ellers er jeg bange for, at der ikke er en fremtid her i landet for et produktionslandbrug som mit, lyder fra Niels Blem Sørensen.

Det er fortsat frem til 1. september muligt at tilmelde sig det nye anlæg som andelshaver og leverandør, men tilmeldinger vil nu efter udløb af den første tilmeldingsfrist i marts blive pålagt et gebyr udover betaling af indskudskapital. /seb.

Læs de friske nyheder hver dag på Fællesavisen.dk
for Christiansfeld, Lunderskov og Vamdrup.

HAR DU EN NYHED?
Ring til webmaster, journalist Sv.E. Brodersen tlf. 2076 1253.