Et langt sejt træk for at nå vores ambitioner for børn, elever og familier

Hans Holmer (SF) Formand for Børn og Uddannelse, Kolding Byråd Skovbogade 8, Kolding

LÆSERBREV: Som formand for Børn- og Uddannelse er jeg stolt over den høje kvalitet i kommunens dagtilbud og skoler, der også har et stærkt samarbejde med det specialiserede familieområde.

Området er præget af en høj professionel praksis og en enestående løfteevne – hvor trivsel og læring går hånd i hånd. Politisk har vi stor tillid til, at alle vores medarbejdere og ledere har de bedste intentioner på børnenes og de unges vegne. Der er en fælles ramme, som skaber retning for de faglige fællesskabet, og som stadig sætter friheden i spil lokalt. I udvalget arbejder vi med et politiske program for at fortsætte en tydelig, fælles retning for arbejdet på børne-, skole- og familieområdet i denne udvalgsperiode. Det politiske program består af fire ambitioner; 1) Læring og trivsel, 2) Fællesskab og relationer, 3) Lige muligheder og sammenhæng og 4) Bæredygtige løsninger.

Til hver ambition er der pejlemærker, vi særligt har fokus på. Ambitiøse ambitioner tager tid at realisere.

Helt bevist bygger vores politiske program derfor videre på de ambitioner, som det forhenværende udvalg vedtog i 2020. Det gode arbejde, der pågår, skal understøttes. Samtidig har vi et ønske om at skabe kontinuitet og forudsigelighed.

Det kræver, at vi er vedholdende og giver (arbejds-)ro til børnene, de unge og medarbejderne, så initiativer får tid til at slå igennem og skabe de bedste resultater.

Der skal lyde en tak for det samarbejde, jeg oplever i udvalget og tak for det stykke arbejder, der hver dag bliver ydet af de medarbejdere og ledere, som er med til at sikre at de politiske ambitioner bliver ført ud i livet. Alt sammen til gavn for vores børn, elever og familier.

Hans Holmer (SF)
Formand for Børn og Uddannelse, Kolding Byråd
Skovbogade 8, Kolding

Læs de friske nyheder hver dag på Fællesavisen.dk
for Christiansfeld, Lunderskov og Vamdrup.

HAR DU EN NYHED?
Ring til webmaster, journalist Sv.E. Brodersen tlf. 2076 1253.