Aller Aqua med i test om hvad protein er lavet af

ALLER: I sin søgen efter nye fiskefoder-ingredienser tester Aller Aqua nu grønt protein fra virksomheden BioRefine i Janderup.
Det spændende forsøg drejer sig om et økologisk proteinkoncentrat, som er udvundet af græs høstet på 3000 hektar danske marker. Af græsset produceres 7000 ton grønt proteinkoncentrat til dyrefoder pr. år.

Det fortælles fra Aller Aqua, at grønt proteinkoncentrat har lignende næringsstofprofil som soja. Det kan derfor vise sig at være en brugbar erstatning i Aller Aquas fiskefoder. Herved kan på sigt den årlige import af cirka 50.000 tons soja måske helt droppes.
Virksomheden BioRefine er etableret af tre landbrugsvirksomheder: DLG, Danish Agro og DLF, som alle har en stærk intention om at skabe en alternativ klima- og miljøeffektiv proteinkilde til dyrefoder.
– BioRefine har ambitioner om at etablere flere bio-raffinaderier og dermed øge andelen af proteiningredienser til foder produceret i Danmark. Vi er rigtig glade for samarbejdet med Aller Aqua, og vil nøje følge de test som bliver udført af Aller Aqua Research, siger Vagn Hundebøll, CEO for BioRefine.
Funktionaliteten af BioRefine’s grønne protein vil blive evalueret i foderforsøg udført af Aller Aqua Research, som er Aller Aquas forsøgsstation i Büsum i Tyskland. Der testes proteinets fordøjelighed og hvilken tilvækst, det giver regnbueørreder. Da græsproteinet produceres i Danmark, er det en værdifuld råvare, som kan reducere klimaaftrykket ved fiskefoderproduktion:
– Nye råvarer er sjældne, men her har vi en helt ny og lokalproduceret råvare. Det er et perfekt match for os, da det er denne form for råvarer, vi søger. Vi ser meget frem til at være den første virksomhed, der tester dette, og muligvis senere benytter det til vores fiskefoder, siger Dr. Hanno Slawski, Group Research & Development Director for Aller Aqua.
Som tidligere omtalt startede Aller Aqua i begyndelsen af december 2021, som den første i verden, at mærke deres fiskefoder med CO2-ækvivalenter. Et initiativ som er blevet rigtig godt modtaget på markedet. Kundernes tilbagemeldinger har vist, at denne viden om fiskefoders klimaaftryk har stor værdi for interessenter i hele værdikæden, lyder det fra Aller Aqua. /bro

Se også